Các công cụ của sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

Các công cụ của sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

Các công cụ của sản xuất tinh gọn lean manufacturing được sử dụng để giúp triển khai hệ thống quản lý tinh gọn trong nhà máy, xưởng sản xuất. Cụ thể hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing là gì?

Từ Lean Manufacturing được sử dụng với nghĩa là Sản xuất tinh gọn, hạn chế lãng phí và loại bỏ các yếu tố của quá trình sản xuất không tạo ra giá trị tổng thể cho thành phẩm.

 Tư duy tinh gọn là "tinh gọn" bởi vì nó cung cấp một cách để sản xuất nhiều hơn, nhiều hơn nữa với chi phí thấp hơn, lãng phí ít hơn. Lãng phí có thể được phân loại vào trong bảy lĩnh vực:

 • Vận chuyển - Các chuyển động không cần thiết của xe cộ, các bộ phận hoặc sự sắp xếp của máy móc.
 • Tồn kho - Lưu trữ quá nhiều hàng tồn kho hoặc các thành phần, vật liệu.
 • Chuyển động - Chuyển động của con người không bổ sung gì cho quá trình sản xuất.
 • Sự chờ đợi – Thời gian không hoạt động của con người hoặc máy móc vì chờ đợi đầu vào.
 • Sản xuất thừa - sản xuất nhiều hàng hóa hơn yêu cầu.
 • Chế biến quá mức - Có thêm các bước không cần thiết trong quy trình sản xuất.
 • Lỗi – Các lỗi cần sửa lại hoặc loại bỏ.

sản xuất tinh gọn lean manufacturing

Mục tiêu của sản xuất tinh gọn

Mô hình sản xuất tinh gọn Lean nhắm đến mục tiêu là cùng với một mức sản lượng đầu ra nhưng sản lượng đầu vào thấp hơn, ít thời gian hơn, ít nhân công, máy móc hơn,…cụ thể là:

Giảm thời gian quy trình và chu kỳ sản xuất bằng cách giảm tối đa thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

Cải thiện cách bố trí nhà máy dựa trên việc sắp xếp, lưu chuyển nguyên vật liệu hiệu quả.

Giảm những nguồn lực cần cho việc kiểm tra chất lượng.

Quan hệ gần gũi hơn số lượng nhà cung cấp ít hơn, chất lượng tốt hơn và đáng tin cậy hơn.

Sử dụng việc trao đổi thông tin điện tử với nhà cung cấp và khách hàng.

Hợp lý hóa tổng thể sản phẩm để loại bỏ những mẫu sản phẩm và biến thể ít mang lại giá trị tăng thêm cho khách hàng.

Thiết kế những sản phẩm với ít thành phần hơn và phổ biến hơn, phù hợp với yêu cầu tùy biến của khách hàng.

lợi ích của sản xuất tinh gọn lean manufacturing

Nhược điểm của Sản xuất tinh gọn lean

Sự an toàn và Phúc lợi của Nhân viên

Những người chỉ trích Lean cho rằng nó có thể bỏ qua sự an toàn và phúc lợi của nhân viên. Bằng cách tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và hợp lý hóa các thủ tục, có thể bỏ qua những căng thẳng đặt ra đối với những nhân viên.

Lean manufacturing cản trở sự phát triển trong tương lai

Trọng tâm vốn có của sản xuất tinh gọn vào việc cắt giảm lãng phí có thể khiến ban lãnh đạo cắt giảm các lĩnh vực của công ty mà không được coi là cần thiết đối với chiến lược hiện tại. Tuy nhiên, những điều này có thể quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của công ty. Lean có thể tạo ra sự tập trung quá mức vào hiện tại và coi thường tương lai.

Lean Manufacturing khó chuẩn hóa

Một số nhà phê bình chỉ ra rằng sản xuất tinh gọn là một văn hóa chứ không phải là một phương pháp thiết lập, có nghĩa là khó để tạo ra một mô hình sản xuất tinh gọn tiêu chuẩn. Điều này có thể tạo ra nhận thức rằng Lean là một kỹ thuật tổng quát và mơ hồ hơn là một kỹ thuật cụ thể, rõ ràng.

Các công cụ sản xuất tinh gọn Lean manufacturing được sử dụng

Có nhiều công cụ có thể được sử dụng để giúp triển khai hệ thống quản lý tinh gọn, bao gồm:

 • Control Charts - để kiểm tra quy trình công việc
 • Kanban Boards - để trực quan hóa quy trình làm việc
 • 5S - một phương pháp luận để tổ chức nơi làm việc
 • Multi-Process Handling
 • Error Proofing (còn được gọi là 'Poka-Yoke')
 • Rank Order Clustering - để hỗ trợ phân tích quy trình sản xuất
 • Single-Point Scheduling
 • Single-Minute Exchange of Die (SMED) - một phương pháp nhanh chóng để chuyển đổi giữa các quy trình sản xuất
 • Total Productive Maintenance - để cải thiện tính toàn vẹn và chất lượng sản xuất
 • Value Stream Mapping
 • Work Cell Redesign

Như một phương pháp luận, sản xuất tinh gọn lean manufacturing được áp dụng tốt nhất trong toàn bộ tổ chức với việc giám sát và cải tiến liên tục được áp dụng với sự hỗ trợ của nhân viên ở tất cả các cấp.

Tin tức nổi bật