Chuyển đổi số cho nhà máy nước và giải pháp UOC

Chuyển đổi số cho nhà máy nước và giải pháp UOC

Vận hành giám sát và điều khiển nước và nước thải từ đầu cho tới cuối và đào sâu tầm nhìn từ cấp quản lý lãnh đạo xuống tới các tài sản thiết bị cụ thể tham gia tính chỉ số hiệu suất KPI. Chúng ta cùng tìm hiểu về quy trình chuyển đổi số cho nhà máy nước hiện nay.

chuyển đổi số trong nhà máy nước

Chuyển đổi số cho nhà máy nước và giải pháp Unified Operations Center (UOC)

Hội tụ và Ngữ cảnh hóa các Vận hành Nước

Mang tới tầm quan sát vận hành từ đầu tới cuối trên toàn bộ các dịch vụ nước và nước thải để duy trì các điều kiện hoạt động, thu được nhận biết tình huống tốt hơn và nâng cao các biện pháp xử lý tối ưu cùng với giải pháp Trung tâm Vận Hành Hợp nhất của (UOC).

Tăng sức mạnh của toàn đội ngũ với sự giám sát trung tâm để giúp ra quyết định kịp thời và chính xác. Trung tâm Vận hành Hợp nhất cho Nước & Nước Thải được dựa trên một hệ thống của các hệ thống tiếp cận đủ các hội tụ công nghệ OT và IT vào một giải pháp tiên tiến tối ưu hợp nhất.

>> Xem thêm: Chuyển đổi số cho ngành điện

Điều này ngữ cảnh hóa các thông tin cho phép hành động, mang đến các xem xét tổng thể trên quá trình và các chức năng ngoài quá trình. Các hệ thống phụ trợ quản lý từng khu vực cụ thể của vận hành như là điện, nước uống và nước không uống được, xử lý, đồng hồ nước, và môi trường.

  • Kết nối số các thiết bị tài sản, vận hành, con người, hội tụ IT và OT
  • Mở rộng dữ liệu thu thập từ cả hài quá trình và các hệ thống ngoài quá trình từ dưới lên
  • Trải rộng giám sát vận hành trung tâm
  • Tăng sức mạnh cho nhân viên vận hành trong cung cấp các dịch vụ hiệu quả hơn, tin cậy và an toàn hơn.

phòng điều khiển trung tâm cho ngành nước và nước thải

Mô hình Điều hướng Theo Sơ Đồ

Bắt đầu với định hướng dựa theo bản đồ để xem được các vận hành làm việc ra sao và đào sâu tới các lớp của từng trạm, trước khi nghiên cứu các động lực hệ trạm thiết bị cụ thể.

Hội tụ và Ngữ cảnh hóa Dữ liệu IT/OT cho chuyển đổi số cho nhà máy nước

Trung tâm Vận hành Hợp nhất cho Nước & Nước thải bình thường hóa các giám sát vận hành về hoạt động của nước và nước thải qua việc sắp xếp các thông tin từ các hệ thống phụ khác nhau vào trong môi trường điều khiển 360 độ với các nhận biết ngữ cảnh rõ ràng.Th

chuyển đổi số cho nhà máy nước sinh thải

Đào sâu vào các chức năng nước và nước thải để nhìn các hiển thị thời-gian-thực

chuyển đổi số nhà máy nước tích hợp gis

Tích hợp các tài sản thiết bị dựa trên bản đồ GIS nhằm dễ dàng điều hướng

Tối thiểu hóa Rủi ro cho Con Người, Tài sản và Thời gian vận hành

Giải pháp giúp nâng cao khả năng ra quyết định qua việc tăng nhận biết tình huống về các điều kiện vân hành thiết bị. Nhằm giúp chuyển đổi từ phản ứng bị động sang quản lý rủi ro chủ đồng trên toàn bộ các vận hành nước và nước thải.

Kiến thức vận hành bổ sung giúp tăng thêm tuổi thọ tài sản thiết bị, bảo đảm sự an toàn cho người lao động và đáp ứng các yêu cầu mức độ dịch vụ.

Giảm các Chi phí Vận hành và Năng lượng

Trung tâm giải pháp hưởng lợi ích từ kiến thức cao cấp AVEVA từ Thiết kế, Vận hành và hoạt động sản xuất để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng. Trong khi vẫn giảm thiểu tổng chi phí vận hành thông qua hiệu suất lao động và tầm nhìn thấu được vào các chỉ số KPI và các điều kiện vận hành.

chuyển đổi số nhà máy nước và mô phỏng vận hành

Xem các bảng KPI và các mô phỏng vận hành cho việc đánh giá dễ dàng trong tầm mắt

 

Nội dung Nước cấu hình sẵn (Out-of-the-Box)

Chuyển đổi số cho nhà máy nước khi kriển khai nhanh cấu hình Trung tâm Vận hành Hợp nhất UOC của bạn với các đồ họa được xây dựng sẵn, các template, và các kết nối đặc biệt dùng riêng cho ngành nước và nước thải. Nội dung có thể được tùy biến thêm theo tên nhãn và các thuộc tính hệ thống yêu cầu tới các môi trường vận hành thích hợp khác nhau.

Nước thải

Giá trị của một phương thức một của nhiều hệ thống tập hợp tập trung vào tối ưu hóa các vận hành và bảo trì. Đã cho phép các nhà lãnh đạo nước và nước thải phục vụ dân cư cũng như hoạt động kinh doanh tốt hơn với các lợi ích hữu hình tăng thêm như:

  • Đáp ứng mức độ thỏa mãn người tiêu dùng
  • Tận dụng thông tin để tiếp cận và giải quyết các vấn đề thậm chí trước khi chúng xảy ra
  • Phối hợp các nguồn lức và đội ngũ để vận hành thông suốt dễ dàng, và đưa ra được các quyết định chiến lược tổng thế.

Liên hệ ngay cho Qsystem nếu bạn muốn thực hiện chuyển đổi số cho nhà máy nước với giải pháp tuyệt vời của chúng tôi, đến từ Aveva!

Tin tức nổi bật