Ví dụ về điều khiển và lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Ví dụ về điều khiển và lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Tối ưu hóa lưu lượng của nhà máy sản xuất và giao hàng đúng hạn với phần mềm điều khiển và lập kế hoạch sản xuất hiệu quả. Cùng xem ví dụ chi tiết trong bài viết này của chúng tôi nhé.

AVEVA đã hợp tác với PlanetTogether để bổ sung các khả năng mới cho  Hệ thống Thực thi Sản xuất AVEVA  (MES) về lập kế hoạch và lập lịch trực quan, tối ưu hóa lịch trình sản xuất và lập kế hoạch sản xuất nhiều nhà máy.

Điều khiển và lập kế hoạch sản xuất tích hợp

Chúng tôi rất vui mừng thông báo khả năng lập kế hoạch và lập lịch nâng cao mới. Và tích hợp với Hệ thống thực thi sản xuất AVEVA có sẵn cho khách hàng của chúng tôi.

AVEVA đã hợp tác với PlanetTogether, nhà cung cấp nền tảng Lập kế hoạch & Lập lịch nâng cao (APS) hàng đầu. Để mang lại khả năng tối ưu hóa lập lịch cho các nhà sản xuất đang tìm kiếm cải thiện sản lượng trên các nguồn lực quan trọng. Giảm thiểu hơn nữa tổn thất trong nhà máy và để đạt được độ tin cậy cao hơn khi giao hàng đúng hạn.

điều khiển và lập kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch và lập lịch nâng cao từ PlanetTogether giải quyết các hạn chế về sản xuất và tự động tạo lịch trình theo KPI. 

Nó giảm thiểu thời gian chết chuyển đổi tự động bằng cách xem xét tất cả các hạn chế quan trọng bao gồm khả năng tài nguyên hữu hạn. Nguyên liệu thô và vật liệu trung gian và các quy tắc lập lịch cụ thể. 

Tự động hóa lập kế hoạch hoạt động và lập lịch trình gắn liền với việc thực hiện sản xuất tạo ra lịch trình chính xác trong vài phút. Và tăng tính linh hoạt trong hoạt động và khả năng đáp ứng cho tất cả các ngành dọc mục tiêu của Hệ thống thực thi sản xuất AVEVA. Vì nó đã được áp dụng thành công trong ngành F&B, CPG và các ngành sản xuất sản phẩm số lượng lớn khác.

Không chỉ là một công cụ lập lịch trình

Giải pháp Lập kế hoạch và Lập lịch nâng cao từ PlanetTogether bổ sung cho phép lập kế hoạch và lập lịch trình sản xuất. Đồng thời dựa trên nguyên liệu, lao động và công suất máy có sẵn trên nhiều nhà máy. 

lập kế hoạch sản xuất

Điều gì sẽ xảy ra nếu các kịch bản cho phép nhanh chóng tạo và so sánh các kịch bản lập kế hoạch để hiểu cả KPI cấp cao và tác động chi tiết. 

Phản hồi nhanh chóng cho khách hàng của bạn với ước tính giao hàng thực tế cho các đơn đặt hàng mới bằng cách sử dụng chức năng Có thể hứa. Cho phép cộng tác giữa các chức năng của nhà máy và chuỗi cung ứng với khả năng hiển thị lịch trình luôn cập nhật trong thời gian thực. Theo nguồn cấp dữ liệu sản xuất, trạng thái tài nguyên và thay đổi nhu cầu.

Tích hợp lập kế hoạch và lịch trình sản xuất tiên tiến với Hệ thống Thực thi Sản xuất (MES) của AVEVA. Cho phép các nhà lập kế hoạch chuỗi cung ứng tạo ra các kế hoạch bán hàng và hoạt động khả thi và tích hợp dựa trên công suất thực tế của nhà máy và nguồn nguyên liệu. Với khả năng hiển thị đầy đủ tiến độ so với kế hoạch giao hàng đúng hạn , đầy đủ và với chi phí thấp nhất.

Khả năng tương tác và khả năng hiển thị của chuỗi cung ứng

Vài năm gần đây, các nhà sản xuất gặp nhiều xáo trộn, với nhu cầu thay đổi, sự gián đoạn chuỗi cung ứng từ COVID và chi phí ngày càng tăng. Các yêu cầu mới đang nổi lên đối với các nhà sản xuất là sự nhanh nhạy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, tăng năng suất và tính bền vững.

lập kế hoạch sản xuất

Những yêu cầu bắt buộc này phải triển khai các hệ thống sản xuất và chuỗi cung ứng theo nhu cầu. Và được tối ưu hóa để đảm bảo lợi nhuận kinh doanh tối đa mà các hạn chế hoạt động cho phép.

Xem hội thảo trên web của chúng tôi thảo luận về những yêu cầu sau đại dịch đối với sản xuất với Keith Chambers Phó Chủ tịch phần mềm Quản lý Hoạt động. AVEVA và quan điểm của ông về “cách tối ưu hóa chuỗi giá trị sản xuất” cũng như lắng nghe Ram Ramasamy, Lãnh đạo Khách hàng Toàn cầu tại Frost & Sullivan nói về “tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với chuỗi giá trị sản xuất”.

Để được tư vấn kỹ hơn về điều khiển và lập kế hoạch sản xuất, liên hệ ngay đến cho chúng tôi nhé.

Tin tức nổi bật