Giải pháp vận hành hiệu quả trong sản xuất

Giải pháp vận hành hiệu quả trong sản xuất

Vận hành hiệu quả trong sản xuất với chuỗi kỹ thuật số từ Edge đến Enterprise với Kiểm soát hoạt động - AVEVA Operations Control. Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về giải pháp này trong bài viết dưới đây.

Vận hành hiệu quả trong sản xuất là gì?

Khi bạn hình dung các hoạt động hiệu quả cho doanh nghiệp của mình, điều đó trông như thế nào? Nó có thể bao gồm các hệ thống được tích hợp và có thể giao tiếp với nhau. 

Nó có thể bao gồm các công nghệ cho phép các nhóm khác nhau truy cập vào cùng một thông tin hoặc một cái nhìn tổng thể về nhiều hệ thống khác nhau. 

vận hành hiệu quả trong sản xuất là gì

Nó có thể không bao gồm những phức tạp như lưu trữ hồ sơ viết tay. Bảng điều khiển khó hiểu hoặc mâu thuẫn hoặc cách giải quyết phức tạp để chia sẻ thông tin từ bộ phận này sang bộ phận khác. 

Đó là nơi khái niệm về Chủ đề kỹ thuật số ra đời. Luồng kỹ thuật số thể hiện lý tưởng về luồng dữ liệu được kết nối và chế độ xem tích hợp dữ liệu của nội dung trong suốt vòng đời của nó trên các quan điểm chức năng truyền thống. 

Ý nghĩa của vận hành hiệu quả trong sản xuất thực tế là đảm bảo rằng các nhóm có thông tin phù hợp vào đúng thời điểm. Chiến lược tốt nhất để đưa luồng này thông qua các hoạt động vào một môi trường tích hợp. Nơi dữ liệu có thể được thu thập và hiển thị trong một nguồn duy nhất của sự thật? Tất cả bắt đầu bằng việc kết hợp các hoạt động cùng với phần mềm bổ sung từ biên cho đến doanh nghiệp. 

Giải pháp vận hành hiệu quả trong sản xuất

AVEVA Operations Control là cách dễ nhất để đảm bảo dữ liệu của bạn di chuyển liền mạch dọc theo chuỗi kỹ thuật số từ rìa hệ thống đến cấp doanh nghiệp. AVEVA Operations Control cung cấp cho bạn toàn quyền truy cập vào phần mềm tích hợp mà bạn sẽ cần ở mọi giai đoạn hoạt động.

Lợi ích của giải pháp là gì?

Bắt đầu ở Edge

AVEVA đã thực hiện một cách tiếp cận mới cho các nhóm biên, với các công cụ như Quản lý Edge cho AVEVA Edge (chỉ khả dụng với các khoản tín dụng FLEX). Cho phép bạn theo dõi và kiểm soát tất cả các thiết bị biên của mình trong một môi trường duy nhất trên đám mây

vận hành hiệu quả trong sản xuất

Khả năng đám mây đó cũng giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích ở rìa hệ thống của mình bằng các công cụ như AVEVA Insight. Danh mục đầu tư rộng lớn của AVEVA cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu biên của mình trong phần mềm HMI & SCADA. Hoặc tận dụng toàn bộ lợi thế của đám mây để đưa dữ liệu biên cho toàn bộ nhóm hoạt động của bạn với phiên bản AVEVA Operations Control Edge. Không có lý do gì để không sử dụng tất cả dữ liệu của bạn khi đưa ra các quyết định kinh doanh.

Đưa doanh nghiệp lại với nhau

Để tận dụng tối đa các khả năng sẵn có của bạn, hãy sử dụng SCADA và phần mềm doanh nghiệp của bạn để tạo cái nhìn tổng thể về tất cả các hoạt động. Thay vì giám sát từng dây một hoặc từng máy một. Hành động dựa trên kết quả tổng hợp của các hoạt động và cho phép các thành viên trong nhóm truy cập nhanh vào thông tin cho phép họ đưa ra các quyết định có thể hành động. 

Vận hành hiệu quả trong sản xuất cũng sẽ giúp bạn chuẩn hóa giữa các phòng ban và cải thiện hơn nữa sức mạnh của chuỗi kỹ thuật số của bạn. Khi nó đi qua các phòng ban và chức năng kinh doanh.

Tự động hóa hoàn toàn

Hoàn thiện Tự động hóa là một mục tiêu cần hướng tới, nhưng nó không bao giờ là 'hoàn chỉnh' hoàn toàn. Tự động hóa hoạt động thuần thục có nghĩa là bạn đang kết hợp tất cả dữ liệu của mình và làm cho dữ liệu đó trở nên hữu ích. Đồng thời bạn có thể tự động hóa việc ra quyết định ở mức độ phù hợp. 

giải pháp vận hành hiệu quả trong sản xuất

Ở mức độ tự động hóa hoàn toàn, chuỗi kỹ thuật số liên kết với nhau giữa CNTT và OT, giúp thúc đẩy khả năng cộng tác đặc biệt và thông tin chi tiết đầy đủ về doanh nghiệp trong các hoạt động khu vực hoặc toàn cầu.

Vận hành hiệu quả trong sản xuất kiểm soát hoạt động

AVEVA Operations Control là cách dễ nhất để đảm bảo dữ liệu của bạn di chuyển liền mạch dọc theo chuỗi kỹ thuật số từ rìa hệ thống đến cấp doanh nghiệp. Với ba cấp giải pháp phần mềm khác nhau dựa trên quy mô doanh nghiệp của bạn và vị trí công ty của bạn nằm trên đường cong tự động hóa. AVEVA Operations Control cung cấp cho bạn quyền truy cập toàn diện vào phần mềm tích hợp mà bạn sẽ cần ở mọi giai đoạn hoạt động, không có giới hạn về  thin client hoặc tag.

Để tìm hiểu thêm về vận hành hiệu quả trong sản xuất, liên hệ đến ngay cho chúng tôi nhé!

Tin tức nổi bật